North American Rescue - SPEAR | Needle Decompression


ราคา:
2,200 ฿
จำนวนคงเหลือ:
เหลือ 5 ชิ้น

คำอธิบายสินค้า

SPEAR - SIMPLIFIED PNEUMOTHORAX EMERGENCY AIR RELEASE

การชำระเงินและความปลอดภัย

AliPay ATM Bersama Banc Net FPX Mastercard 7-Eleven Visa

ข้อมูลการชำระเงินของคุณได้รับการดำเนินการอย่างปลอดภัย . เราไม่เก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ

คำนวนค่าจัดส่งสินค้า

คุณอาจสนใจสินค้านี้

Recently viewed